Senovážné náměstí

Ostrov mezi historií a dopravou

Senovážné náměstí je jedno z nejvýznamnějších veřejných prostranství v centru Českých Budějovic a zároveň součást zeleného prstence, který vznikl v 19.století na místě původních hradeb.
V našem návrhu se náměstí stává pobytovým prostranstvím s jedinečnou atmosférou pramenící ze synergie vzrostlé zeleně a kulturního charakteru okolních staveb. Koncipujeme ho jako dlážděnou plochu, která je z velké části zastíněná korunami vzrostlých stromů. Stávající pěší trasy podporujeme odstraněním překážek a umožňujeme přirozený vícesměrný pohyb zastíněný vegetací.  Odkrýváme Mlýnskou stoku a začleňujeme ji do zeleného vegetačního prstence, kde pobytové stupně umožňují přístup k vodní hladině, stávají se hledištěm pro protilehlý, vegetací porostlý přírodní břeh. Vzniká tak svébytné urbánní prostředí včleněné mezi rušnou dopravní tepnu a historické centrum města.

Detail

  • Lokalita: České Budějovice
  • Rok: 2022
  • Autor: Atelier 111 architekti a Atelier Za Mák
  • Ocenění: 2. místo v architektonické soutěži