Svatošské skály

Niva řeky Ohře, prudké zalesněné svahy nad údolím a dominanta Svatošských skal. To vše kilometry od civilizace. Základem koncepčního přístupu k revitalizaci rekreačního areálu je respekt k přírodním hodnotám. Návrh do území nevnáší nový charakter či žánr, ale naopak se snaží maximálně rozvíjet původní kvality okolní přírody. Intenzivní rekreační využití je zředěno a rozptýleno v celé ploše areálu. Nepravidelně rozmístěná hřiště se skrývají mezi stromy, hustota ubytovacích chat je rozvolněna, na louce pod korunami stromů jsou volně rozprostřena lehátka, houpací sítě a lavičky, děti dovádějí v brouzdališti na dohled rodičů sedících před bistrem. Břehy Ohře jsou pozvolné a dobře přístupné projíždějícím vodákům i koupajícím se návštěvníkům. Celý rekreační areál se navrací svému původnímu přírodnímu charakteru v ohybu řeky Ohře. Vegetace se postupně mění, bučiny na strmých svazích přecházejí do slunných rekreačních luk a světlých lužních porostů. Vnitřní plocha je jedním společným prostorem, celý areál je volně přístupný a prostupný.

Detail

  • Lokalita: Karlovy Vary
  • Rok: 2023
  • Autoři: jih.architekti a Atelier Za Mák