Nové výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Ve znamení propojování

Pohybujeme se v lokalitě, kde byla historicky hojně zastoupena zeleň a jednotlivé objekty působily jako pavilony v zahradě. Podstatným hlediskem návrhu je, aby tento charakter místa zůstal v patřičné míře zachován, a to platí i pro krajinářské řešení.

Vzrostlá zeleň je důležitým prvkem návrhu. Z estetického hlediska je kladen důraz především na jarní a podzimní aspekt vegetace, protože v těchto obdobích je areál uživatelsky nejvytíženější.
Z kompozičního hlediska je zeleň rozdělena do několika typových prostorů. Důležitým tématem je systém zelenomodré infrastruktury a šetrné hospodaření s dešťovou vodou.

Detail

  • Lokalita: Praha
  • Rok: 2022, architektonická soutěž
  • Autor budovy: 4DS
  • Krajinářské řešení: Atelier Za Mák