Amenity resort

Na čáře

Areál hotelového komplexu obklopený divokou krajinou České Kanady. Vzniklý na brownfieldu po odstraněných vojenských objektech pohraničníků s dramatickými terénními modelacemi bývalých střelnic dnes pohlcených náletovou vegetací.

Řešení je inspirované motivem „čáry“ – hranice, která se objevuje napříč celým areálem a propojuje budovu s krajinou. Krajinářský koncept maximálně vychází z okolní přírody plné remízků, balvanů a lučních ploch. Nejintenzivnější partie kolem budovy s rozsáhlými výsadbami trav a trvalek zvolna přecházejí do divokých částí a nakonec splynou s krajinou. V prostorech nezasažených stavbou je pozornost věnovaná stávajícím dřevinám a výběru z náletů. Sukcese je vnímána jako pozitivní činitel, dotvářející charakter parku.

Detail

  • Lokalita: Nová Bystřice
  • Rok: 2022
  • Autor: Atelier Za Mák
  • Architekt budovy: Ateliér VAS