Sokolská

Návrat květinového detailu

Okolí Památníku obětem zla je nejen vstupem do budovy základní školy a pietním místem, ale i důležitou vstupní branou do historického centra města a součástí pásu parků před hradbami.

Základní myšlenkou bylo prostor opět zpřehlednit a navázat v novém pojetí na původní dispozice. Do ulice byly vysazeny alejové stromy, které připomínají původní lipovou alej a navrácen byl květinový detail. Pro vodu nepropustné plochy byly výrazně redukovány a nahrazeny vodopropustnou dlažbou se širokou spárou.

Díky komplexnímu přístupu všech zúčastněných bylo možné prostoru vrátit lidské měřítko a přehlednost. Budova školy je opět dominantou spolu s osou – Budějovická brána a věž kostela sv. Jiljí.

Detail

  • Lokalita: Třeboň
  • Rok: 2016
  • Autor: Atelier Za Mák
  • Realizace: Atelier Za Mák
  • Foto: Jan Vojtěch