Děkanská zahrada

Minulost v novém kabátě

Městský park vznikl transformací původně soukromé zahrady děkana F.B Vaňka z počátku 20.století a připojením několika dalších parcel. Tato roztříštěnost byla v průběhu let dále prohlubována. Hlavním úkolem tak bylo najít vhodné řešení, jak celý areál na pomezí historického centra a obytných čtvrtí sjednotit.

Pro nový koncept byl určující návrat historické stopy a zvýšení prostupnosti území včetně bezbariérových řešení. Obnovena je osová dispozice historické zahrady a terasové členění. Návrat zažívají květinové výsadby a přidružené parcely jsou k historické části zahrady připojeny citlivěji. Napříč celým územím se objevují vodní prvky ať už původní, reminiscence nedochovaných nebo zcela nové. Práce s vodou je velkým tématem a využita je každá kapka, aby provoz zahrady nemusel být dotován z veřejného vodovodního systému.

Detail

  • Lokalita: Pelhřimov
  • Rok: 2022
  • Autor: Atelier Za Mák